Προσέγγιση του Α/Τ Κουντουριώτης στο Α/Τ Σαχτούρης.

Άσκηση Διοίκησης Αντιτορπιλικών Δ.Α ή Διοίκησης Μοίρας Αντιτορπιλικών ΔΜΑ/1  υπολογίζω πριν τον Αύγουστο του 1979. Φωτογραφία από το Α/Τ Σαχτούρης με Κυβερνήτη τον εικονιζόμενο τότε Αντιπλοίαρχο Ν. Μανταδάκη Π.Ν. κατά την διάρκεια προσέγγισης του Α/Τ Κουντουριώτης Ναυαρχίδας του Στόλου, με Κυβερνήτη τον τότε Αντιπλοίαρχο Α. Λιονάκη Π.Ν για παράδοση παραλαβή ταχυδρομείου

Προσέγγιση του Α/Τ Κουντουριώτης στο Α/Τ Σαχτούρης. Read More »