Ως Κυβερνήτης του Υ/Γ ΒΕΓΑΣ κατά την διάρκεια υδρογραφήσεων, στο Β. Αιγαίο

Σε συνεργασία με Υδρογραφικό πλοίο μεγάλου εκτοπίσματος του U.S.NAVY, έγιναν υδρογραφήσεις μεγάλης περιοχής μεταξύ Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης τον Δεκέμβριο του 1965.

Στην φωτογραφία αριστερά ο τότε Υποπλοίαρχος Α. Λιονάκης Β.Ν Κυβερνήτης του Υ/Γ ΒΕΓΑΣ, με υδρογραφικό συνεργείο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ναυτικού επί του πλοίου , χρησιμοποιούν την συσκευή DECCA HI-FI μεγάλης ακριβείας για το στίγμα κατά την διάρκεια των ηχοβολήσεων του βυθού !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *