H σχέση του Αρχιπλοιάρχου Π.Ν ε.α Α. Λιονάκη και των συμπατριωτών του Χανιωτών, με την Αρχή της Ιστορίας του Ν.Μ. Κρήτης….

….και η συναδελφική αλληλεγγύη του Αντιναυάρχου Π.Ν ε.α Γ. Δεμέστιχα !

Είχε παραμείνει άγνωστη έως τον Σεπτέμβριο του 2007 η Αρχή της Ιστορίας του “Μουσείου Κρήτης, Ιερού χώρου Προβολής της Ναυτικής μας Παράδοσης και της Ιστορίας της Μάχης της Κρήτης ! Όμως έστω και ετεροχρονισμένα μετά την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων, ο τότε Πρόεδρος του Ν.Μ.Κ Αντιναύαρχος Π.Ν ε.α Κ. Μανιουδάκης και το Διοικητικό του Συμβούλιο, απένειμαν στο Αρχιπλοίαρχο Π.Ν ε.α Α. Λιονάκη τον τιμητικό τίτλο του Ευεργέτη, για την ουσιαστική συμβολή του στην δημιουργία του Ν.Μουσείου Κρήτης και την ανάπτυξή του. Τότε το όνομα και ο βαθμός του χαράχθηκαν στον Πίνακα των Ευεργετών, σε περίοπτη θέση του Ν. Μουσείου !

Τον Ιούνιο του 1972 ως Διοικητής ΝΑΣΚΡΗ ο Πλωτάρχης τότε Α. Α. Λιονάκης Π.Ν επελέγη και ορίσθηκε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής από τον ΔΔΜΝ Υποναύαρχο Α. Γιαννόπουλο Π.Ν. ο οποίος τότε είχε έδρα τον χώρο του ΝΑΣΚΡΗ, για την οργάνωση της Ναυτικής Εβδομάδας η οποία περιελάμβανε Ναυτική Έκθεση και Ενετική βραδιά !

Έχοντας από τον ΔΔΜΝ Υποναύαρχο Α. Γιαννόπουλο Π.Ν. την “εν λευκώ” διαχείριση της όλης προσπάθειας, είχε στην διάθεσή του την πλήρη υποστήριξη των συνεργείων του Ναυστάθμου Κρήτης ! Με το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και μόνο κατά περίπτωση ως συνεργάτη, τον τότε Υποπλοίαρχο (Μ) Α. Παπαγεωργίου Π.Ν. , πραγματοποιήθηκε σταδιακά η αποκατάσταση του χώρου της Εκθέσεως στο Γιαλί Τζαμισί, (σοβαντίσματα, χρωματισμοί κλπ) και ετοιμάσθηκε ο χώρος για την υποδοχή των εκθεμάτων.

Όμως ήταν καθοριστικής σημασίας η υποστήριξη του τότε Υποπλοιάρχου Γ. Δεμέστιχα Π.Ν του Επιτελείου ΔΔΜΝ, αργότερα Αρχηγού Στόλου με τον βαθμό του Αντιναυάρχου Π.Ν, στον οποίον έχει απονεμηθεί και ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού Στόλου.Ο ΝΑΣΚΡΗ συμμετείχε τότε σε μία άσκηση διαρκείας του ΝΑΤΟ επί χάρτου, όμως προς τιμήν του, προθυμοποιήθηκε να την διευθύνει εκείνος, παράλληλα με τα καθήκοντά του στον ΔΔΜΝ, ώστε απερίσπαστα ο Διοικητής ΝΑΣΚΡΗ να ασχοληθεί με την προετοιμασία της Ναυτικής Εκθέσεως. Ήταν μία εκδήλωση συναδελφικής αλληλεγγύης, η οποία χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας στην μεγάλη Οικογένεια του Π. Ναυτικού στην οποία ανήκουμε !

Η κατωτέρω φωτογραφία παρουσιάζει αριστερά τον τότε Πλωτάρχη Α. Λιονάκη Π.Ν Διοικητή ΝΑΣΚΡΗ και δεξιά τον τότε Υποπλοίαρχο {Μ) Α. Παπαγεωργίου Π.Ν της Διεύθυνσης Καυσίμων Ν.Κ στο Μαράθι, αμέσως μετά την μεταφορά και τοποθέτηση της αγκύρας.


Η συνεργασία με τα συνεργεία του Ν.Κ ήταν αρίστη ! Έγιναν κατασκευές Σημαιών της Επανάστασης του 1821, η πινακίδα της εισόδου στην Έκθεση, βιτρίνες τοποθετήσεως των βοηθημάτων των Ναυτιλλομένων σε ότι αφορούσε τότε την Ακτοπλοϊα και την Αστρονομική Ναυτιλία.

Από το παροπλισμένο Α/Τ ΝΙΚΗ αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στον χώρο της Εκθέσεως το πηδάλιο η μαγνητική πυξίδα και τα χειριστήρια των μηχανών του, ενώ μεταφέρθηκε μία μεγάλη άγκυρα με στύπο, η οποία τοποθετήθηκε κάτω από τις τέσσερεις σημαίες (ως ανωτέρω φωτογραφία ) όπως και διάφορα άλλα εκθέματα.
Η αμέριστη συνδρομή της Σ.Ν.Δ ολοκλήρωσε τα εκθέματα, με την αποστολή και τοποθέτηση ομοιωμάτων Πολεμικών Πλοίων, ναυμάχους σπάθες, Στολής Ν. Δοκίμου και Ναυάρχου με τρικαντό ( διαδρομή της σταδιοδρομίας ενός Αξιωματικού του Π.Ν ) και διάφορες φωτογραφίες από πολεμικές επιχειρήσεις του Π.Ν.

Για την υποδοχή το κοινού, ”επιστρατεύτηκαν” μαθήτριες του Λυκείου Χανίων ντυμένες ναυτικά ( ήταν και οι πρώτες …..ναυτίνες του Π.Ναυτικού ) και οργανώθηκε διαγωνισμός φωτογραφίας Ναυτικού θέματος στον χώρο της Ν. Εκθέσεως !
Η μεγάλη ανταπόκριση των Χανιωτών στην επίσκεψη του χώρου της εκθέσεως και σύμφωνα με τα σχόλια του τύπου ο εντυπωσιασμός τους από αυτήν, είχε σαν αποτέλεσμα να μη διαλυθεί η Έκθεση ! Τα εκθέματά της αποτέλεσαν τον πυρήνα, του ιδρυθέντος τον επόμενο χρόνο Ναυτικού Μουσείου Κρήτης σε χώρο κτηρίων του Φιρκά, ο οποίος παρεχωρήθη από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Ένα τμήμα της λαμπράς εφετεινής Ναυτικής Εκθέσεως που συγκέντρωσε τον θαυμασμόν όλων των Χανιωτών !

Χθες την εσπέραν  έκλεισεν η Ναυτική Έκθεσιις την οποίαν ωργάνωσεν η Διοίκησις Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού, επ΄ευκαιρία  του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος 1972 εις το τέμενος πλησίον του Λιμενικού Περιπτέρου Χανίων.

Όπως είχε γράψει η ίδια εφημερίδα της 4ης Ιουλίου1972 στην στήλη ΑΠΟΨΕΙΣ

“ΩΣ  εγράφομεν και εις άλλην στήλην, εκατοντάδες πολιτών πάσης τάξεως επισκέπτονται καθημερινώς την Ναυτικήν Έκθεσιν, την οποίαν ωργάνωσεν εις το Λιμενικόν Περίπτερον Χανίων η Διοίκησις Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού, επ΄έυκαιρία του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος 1972. Και αποτελεί αναμφισβήτητον γεγονός, ότι όλοι οι επισκέπται της εκθέσεως εντυπωσιάζονται, τόσον από το απέριττον αυτής όσον και από τα εκθέματά της, τα οποία δίδουν μία  σαφεστάτην εικόνα της ενδόξου μακραιώνου δράσεως του Ελληνικού Ναυτικού. Είναι με λίγα λόγια μία ανταξία του σκοπού της Ναυτική Έκθεσις και αξίζουν τα πλέον θερμά συγχαρητήρια εις τον Διοικητήν του Ναυτικού Σταθμού Κρήτης Πλωτάρχη κ. Λιονάκην, όστις ήτο Πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής της εκθέσεως και εις τα μέλη της επιτροπής Αξιωματικούς του Ναυτικού μας, οι οποίοι πράγματι εμόχθησαν διά να παρουσιάσουν κάτι το εκλεκτόν και χρήσιμον”.

“…Εξ άλλου υπό την προσωπική επίβλεψιν του Διοικητού του Ναυτικού Σταθμού Κρήτης Πλωτάρχου κ. Λιονάκη, έλαβε χώραν η εκδήλωση της Ενετικής βραδιάς με επίδειξη φωταγωγημένων λέμβων, καύσιν πυροτεχνημάτων κ.λ.π”.

Όπως έγραψε η Χανιώτικη εφημερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ της 7ης Ιουλίου 1972,στην στήλη ΑΠΟΨΕΙΣ  ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ επληροφορήθημεν ότι η γενομένη δια του προχθεσινού φύλλου μας πρότασις δια την ίδρυσιν Ναυτικού Μουσείου εις Χανιά εγένετο αμέσως δεκτή υπό του Ναυάρχου κ. Γιαννόπουλου, όστις εύρε προθυμότατον συμπαραστάτην τον Νομάρχην μας κ. Παπαματθαίου.Ήδη ως πληροφορούμεθα από σήμερον αρχίζουν εργασίαι διαμορφώσεως ενός τμήματος των κτιρίων του Φιρκά προκειμένου να μεταφερθεί εκεί από της προσεχούς Δευτέρας η Ναυτική Έκθεσις ήτις θα αποτελέσει τον πυρήνα του ιδρυθησομένου Μουσείου.

Κατά την διάρκειαν της λειτουργίας της, η Ναυτική Έκθεσις προσείλκυσε χιλιάδες επισκεπτών  οι οποίοι αποχωρούντες εξ αυτής, εξεφράζοντο με τα κολακευτικώτερα λόγια δια τους οργανωτάς της. Και είναι όντως άξιοι παντός επαίνου οι οργανωτές της  εφετεινής Ναυτικής Εκθέσεως.Πρόθεσίς των δεν  ήτο να δώσουν φουτουριστικήν έκθεσιν με διάφορα εκθέματα, απλώς δια να γεμίση η αίθουσα όπου εστεγάζετο, αλλά μνημιακήν έκθεσιν, η οποία θα παρείχεν εις τους επισκέπτας της μίαν εικόνα της ενδόξου Ιστορίας του Ελληνικού Ναυτικού. Και το επέτυχαν πέρα ως πέρα. Ακριβώς διότι επέτυχαν να δώσουν μίαν μνημιακήν έκθεσιν αυτή ως ήδη έχει γνωσθεί ότι θα μετατραπή  εις μόνιμον Ναυτικόν Μουσείον το οποίον θα στεγασθή εις τα Φρούρια του Φιρκά καταλλήλως ανακαινιζόμενα και μεταρυθμιζόμενα.

   ΠΗΓΗ : ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 1972, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΧΑΝΙΩΝ

Για αυτή την εκδήλωση ήταν ιδιαίτερη η υποστήριξη του τότε Λιμενάρχη Πλωτάρχη Λ.Σ Γ. Σπαρτιώτη, σε ότι αφορούσε την Ενετική βραδιά με την διάθεση ψαράδικων καϊκιών όπου Μουσικά συγκροτήματα λυράρηδων επέβησαν και έπαιζαν κατά την περιφορά τους στο λιμάνι των Χανίων ! Χορευτικό συγκρότημα με τοπικές ενδυμασίες, συμπλήρωνε αυτήν την εκδήλωση επάνω στο πάλκο που είχε κατασκευασθεί στην μικρή προβλήτα απέναντι από την Ν. Έκθεση και το λιμάνι είχε “περικυκλωθεί ” από πολύχρωμα φαναράκια , Στο τέλος της Ενετικής βραδιάς έγινε συσκότιση, εκτός από τα φωτισμένα φαναράκια και άρχισε η ρίψη πυροτεχνημάτων.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Χανίων ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ Τρίτης 4 Ιουλίου και Παρασκευής 7ης Ιουλίου 1972.

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν ε.α  Αναστάσιος Α. Λιονάκης

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *