Στο ΑΒΥΠ Γ. Μαριδάκης ο τότε Σημαιοφόρος Α. Λιονάκης Β.Ν.

69

Εν όρμω Subic bay Luzon island Manila Philippines, στο πρόστεγο του μόλος 300 τόνων πλοίου Υποστηρίξεως Αποβατικών Επιχειρήσεων, με βύθισμα ένα μέτρο, και τέσερεις μηχανές ΑΒΑΚ δεξιά και τέσερεις αριστερά!

Με Κυβερνήτη τον τότε Πλωτάρχη B. Μητσάκο Β.Ν. ‘Υπαρχο τον υπέροχο τότε Ανθυπολοίαρχο Κ. Καρδούλη Β.Ν. Α΄ Μηχανικό τον τότε Υποπλοίαρχο (Μ) H. Iωαννίδη Β.Ν και τους τότε Σημαιοφόρους Β.Ν. Κ. Καταγά, Σ. Καλαντζόπουλο, Α. Λιονάκη και Ε. Βουρεξάκη.

Το πλήρωμα ήταν μόνιμοι Υπαξιωματικοί και δίοποι τους οποίους διατηρώ στην μνήμη μου με τις καλύτερες εντυπώσεις !

Previous articleΞεκινάει η υποχρεωτική εκπαίδευση στα σχολεία για τα ζώα και το περιβάλλον
Next articleΠαραλαβή του ΑΒΥΠ Γ. Μαριδάκης και ο περιπετειώδης πλους από Subic Bay Manila Philipinnes προς Ελλάδα !