Στο ΑΒΥΠ Γ. Μαριδάκης ο τότε Σημαιοφόρος Α. Λιονάκης Β.Ν.

Εν όρμω Subic bay Luzon island Manila Philippines, στο πρόστεγο του μόλος 300 τόνων πλοίου Υποστηρίξεως Αποβατικών Επιχειρήσεων, με βύθισμα ένα μέτρο, και τέσσερεις μηχανές ΑΒΑΚ δεξιά και τέσερεις αριστερά!

Με Κυβερνήτη τον τότε Πλωτάρχη B. Μητσάκο Β.Ν. ‘Υπαρχο τον υπέροχο τότε Ανθυποπλοίαρχο  Κ. Καρδούλη Β.Ν. Α΄ Μηχανικό τον τότε Υποπλοίαρχο (Μ) H. Iωαννίδη Β.Ν και τους τότε Σημαιοφόρους Β.Ν. Κ. Καταγά, Σ. Καλαντζόπουλο, Α. Λιονάκη και Ε. Βουρεξάκη.

Το πλήρωμα ήταν μόνιμοι Υπαξιωματικοί και δίοποι τους οποίους διατηρώ στην μνήμη μου με τις καλύτερες εντυπώσεις !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *